Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212412282524974268104630227331367463140729421420663624417184
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 166498
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 91064
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 48921
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 48086
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 24441
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 21618
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 20235
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 19054
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 18957
 10. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 14146
 11. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 13113
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 12779
 13. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 11030
 14. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10997
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9956
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9906
 17. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 9254
 18. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 8766
 19. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 8565
 20. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8430
 21. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 8270
 22. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 8202
 23. Burmistrz
  Wyświetleń: 8062
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8008
 25. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 7855
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7404
 27. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 7203
 28. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 7146
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7094
 30. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7068
 31. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 7051
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7035
 33. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7017
 34. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6947
 35. Statut gminy
  Wyświetleń: 6780
 36. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6747
 37. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6635
 38. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6629
 39. WYBORY
  Wyświetleń: 6487
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6409
 41. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 6369
 42. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6363
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6235
 44. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 6212
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6144
 46. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6100
 47. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6037
 48. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5882
 49. Plany i programy
  Wyświetleń: 5800
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5655
 51. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5602
 52. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5499
 53. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5023
 54. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 4834
 55. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4662
 56. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4638
 57. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4605
 58. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4260
 59. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 4252
 60. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4200
 61. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 4173
 62. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 4121
 63. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4082
 64. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4066
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4055
 66. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 4029
 67. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4002
 68. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3996
 69. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3945
 70. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 3922
 71. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3891
 72. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3883
 73. Radcy prawni
  Wyświetleń: 3842
 74. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3816
 75. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 3798
 76. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3763
 77. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3754
 78. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3723
 79. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3628
 80. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 3597
 81. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3514
 82. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3497
 83. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3497
 84. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3485
 85. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3467
 86. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3448
 87. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3442
 88. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3397
 89. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3344
 90. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 3301
 91. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3273
 92. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3258
 93. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3256
 94. SKARBNIK
  Wyświetleń: 3250
 95. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3200
 96. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3153
 97. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3150
 98. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3140
 99. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3104
 100. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 3087
 101. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3082
 102. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3081
 103. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 3080
 104. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3042
 105. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 3035
 106. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 3002
 107. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 2986
 108. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2982
 109. Bieżące informacje publiczne 2017 -
  Wyświetleń: 2957
 110. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 2946
 111. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2944
 112. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 2910
 113. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2893
 114. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 2888
 115. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2870
 116. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2869
 117. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 2847
 118. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2839
 119. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2826
 120. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 2816
 121. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2806
 122. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2804
 123. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2801
 124. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 2792
 125. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2776
 126. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2766
 127. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2754
 128. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2688
 129. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2664
 130. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2632
 131. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2619
 132. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2603
 133. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2587
 134. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2574
 135. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2572
 136. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2547
 137. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2529
 138. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2528
 139. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2518
 140. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2493
 141. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 2490
 142. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2490
 143. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2475
 144. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2432
 145. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 2404
 146. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2399
 147. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2387
 148. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2371
 149. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2353
 150. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2326
 151. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2320
 152. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2317
 153. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2311
 154. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2309
 155. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2291
 156. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2277
 157. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2273
 158. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 2273
 159. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2268
 160. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 2260
 161. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2258
 162. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2255
 163. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 2253
 164. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2235
 165. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2217
 166. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2214
 167. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2203
 168. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2200
 169. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2196
 170. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2195
 171. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2191
 172. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2190
 173. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2187
 174. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2160
 175. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2158
 176. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2157
 177. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2143
 178. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2140
 179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2137
 180. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2110
 181. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 2088
 182. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2088
 183. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2088
 184. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2071
 185. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2063
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2048
 187. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2047
 188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2041
 189. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2022
 190. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2021
 191. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 2001
 192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 2001
 193. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1995
 194. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1995
 195. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1987
 196. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1984
 197. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1977
 198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1973
 199. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 1954
 200. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 1940
 201. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 1916
 202. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1910
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1897
 204. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1896
 205. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1877
 206. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 1875
 207. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1869
 208. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 1862
 209. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1862
 210. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1859
 211. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 1855
 212. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1849
 213. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1834
 214. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1833
 215. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1832
 216. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1826
 217. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1823
 218. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1821
 219. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1811
 220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1811
 221. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1811
 222. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1809
 223. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1794
 224. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1789
 225. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1786
 226. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1786
 227. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1781
 228. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1764
 229. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1758
 230. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1752
 231. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1741
 232. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1738
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1735
 234. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1710
 235. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1703
 236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1691
 237. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1687
 238. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1683
 239. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1680
 240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1670
 241. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1667
 242. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1666
 243. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1663
 244. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1662
 245. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1659
 246. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1649
 247. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1647
 248. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1645
 249. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1645
 250. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1636
 251. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1617
 252. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1613
 253. Petycje
  Wyświetleń: 1611
 254. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1600
 255. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1593
 256. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1582
 257. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1571
 258. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1566
 259. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1564
 260. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1562
 261. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1544
 262. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1544
 263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1542
 264. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1540
 265. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1535
 266. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1532
 267. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1514
 268. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1512
 269. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1501
 270. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1500
 271. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1499
 272. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 1495
 273. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1486
 274. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1468
 275. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1456
 276. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1452
 277. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1449
 278. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1440
 279. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1432
 280. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1420
 281. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1418
 282. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1408
 283. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1404
 284. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1394
 285. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1376
 286. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1370
 287. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1364
 288. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1357
 289. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1356
 290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1353
 291. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1344
 292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1333
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1325
 294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1307
 295. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1300
 296. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1299
 297. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1297
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1283
 299. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1271
 300. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1264
 301. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1255
 302. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1250
 303. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1236
 304. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1223
 305. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1214
 306. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1212
 307. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1210
 308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1186
 309. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1162
 310. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1161
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1154
 312. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1138
 313. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1138
 314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1125
 315. Programy rządowe
  Wyświetleń: 1106
 316. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1105
 317. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1083
 318. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1074
 319. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1072
 320. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1068
 321. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1058
 322. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1057
 323. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1051
 324. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1049
 325. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 1048
 326. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1047
 327. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1034
 328. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1032
 329. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1028
 330. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 1023
 331. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1010
 332. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1004
 333. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1003
 334. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1002
 335. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 996
 336. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 994
 337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 990
 338. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 970
 339. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 938
 340. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 906
 341. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 889
 342. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 853
 343. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 850
 344. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 845
 345. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 843
 346. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 840
 347. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 770
 348. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 770
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 760
 350. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 738
 351. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 732
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 729
 353. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 677
 354. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 671
 355. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 643
 356. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 636
 357. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 606
 358. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 605
 359. Informacje o stanie gminy 2017
  Wyświetleń: 589
 360. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 564
 361. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 561
 362. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 548
 363. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 527
 364. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 505
 365. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 505
 366. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 501
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 486
 368. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 471
 369. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 467
 370. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 466
 371. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 450
 372. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 428
 373. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 412
 374. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 410
 375. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 403
 376. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 392
 377. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 382
 378. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 373
 379. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 367
 380. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 348
 381. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 340
 382. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 322
 383. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 319
 384. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 317
 385. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 314
 386. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 313
 387. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 300
 388. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 298
 389. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 276
 390. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 268
 391. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 255
 392. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 245
 393. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 243
 394. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 203
 395. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 201
 396. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 188
 397. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 188
 398. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 184
 399. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 179
 400. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 174
 401. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 151
 402. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 92
 403. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 26
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 7035
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×